Subvenció-Subvención

Generalitat Valenciana

Suport a la promoció exterior de
la Comunitat Valenciana 2021

Import rebut: 17.256,44 Euros

Suport a la promoció exterior de
la Comunitat Valenciana 2022

Import rebut: 26.386,08 Euros